Üldjuhend
Valga Valka Helen Triatlon
Toimumise aeg:
21.– 23. juuli 2017
Toimumiskoht: Valga kesklinn ja Pedeli paisjärve ümbrus
Võistluskeskus: Pedeli järve rand Pika tänava ääresVõistluse korraldajad:
Valga linn ja MTÜ TriSmile
www.trismile.ee
Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Marko Visse, tel: +372 56905582, e-mail: marko.visse@ut.eeEesti MV
Valga-Valka Helen Triatlon raames toimuvad Eesti meistrivõistlused kõikidele vanusegruppidele ja Eesti karikavõistluste IV etapp

Eesti KV etappide juhend

Alaliit
Eesti Triatloni Liit
Aadress: Tabasalu pk. 85, Harku vald, Harju maakond, 76901, Eesti
www.triatlon.ee
E-mail: info@triatlon.ee

 Distantsid

 1. start: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (lapsed C, D, E)
 2. start: 0,25 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored B, harrastajad)
 3. start: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (noored A, juuniorid, harrastajad)
 4. start: 1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu (N/M 20 – 80+, võistkonnad)


Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik vanema/eestkostja kirjalik nõusolek.

 

Võistluslitsents
Valga-Valka Helen Triatlon-l on kohustuslik Eesti Triatloni Liidu litsents kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti Meistrivõistlustel ja karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

 

Vanuseklassid
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 1. start
 0,15/4/1

Lapsed E: sündinud 2008-2010 (Eesti MV)

Lapsed D: sündinud 2006-2007 (Eesti MV)

Lapsed C: sündinud 2004-2005 (Eesti MV)

 1. start
 0,25/10/2,5

Noored B: sündinud 2002-2003 (Eesti MV)

Harrastajad: sündinud 1997 ja varem

 1. start
 0,75/20/5

Noored A: sündinud 2000-2001 (Eesti MV)

Juuniorid: sündinud 1998-1999 (Eesti MV)

Harrastajad: sündinud 1997 ja varem

 1. start
 1,5/40/10

N/M 20-24: sündinud 1993–1997 (Eesti MV)
N/M 25-29: sündinud 1988–1992 (Eesti MV)
N/M 30-34: sündinud 1983–1987 (Eesti MV)
N/M 35-39: sündinud 1978–1982 (Eesti MV)
N/M 40-44: sündinud 1973-1977 (Eesti MV)
N/M 45-49: sündinud 1968-1972 (Eesti MV)
N/M 50-54: sündinud 1963-1967 (Eesti MV)
N/M 55-59: sündinud 1958-1962 (Eesti MV)
N/M 60-64: sündinud 1953-1957 (Eesti MV)
N/M 65-69: sündinud 1948-1952 (Eesti MV)
N/M 70-74: sündinud 1943-1947 (Eesti MV)
N/M 75-79: sündinud 1938-1942 (Eesti MV)
N/M 80+ : sündinud 1937 ja varem (Eesti MV)

Võistkonnad: meeskonnad, naiskonnad, segavõistkonnad


Registreerimine ja osalustasud

Eelregistreerida saab internetis Trismile kodulehel www.trismile.ee kuni kolmapäevani, 19. juulini 2017!

Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitut aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse võistlusmaterjale kuni 1 h enne vastavat starti. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult.

Osaleja on kohustatud stardimaterjalide kättesaamisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega ning need allkirjastama.

 

Osalustasud sisaldavad

 • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
 • finišeerija medalit kõikides startides
 • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)
Kuni 15.05.2017 16.05.-20.06.2017 21.06.-19.07.2017 Kohapeal 21.  -23. juuli
1. start (0,15+4+1) 5 EUR 5 EUR 5 EUR 10 EUR
2. start (0,25+10+2,5) 17 EUR 25 EUR 35 EUR 45 EUR
3. start (0,75+20+5) 25 EUR 35 EUR 45 EUR 55 EUR
4. start (1,5+40+10) 35 EUR 45 EUR 65 EUR 85 EUR
4. start (1,5+40+10) TIIM 60 EUR 80 EUR 100 EUR 120 EUR


NB!
Valga linna elanikele on osalemine TASUTA. Palun saata osalemissoov info@trismile.ee


Registreerimise kinnitus

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.


Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad.

Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

 

Tuulessõit
Tuulessõit on lubatud järgmises stardis:

 1. start (lapsed C, D, E)
 2. start (noored B, harrastajad)

NB! Vastassoo esindaja tuules sõitmine on keelatud, s.t. mehed võivad sõita meeste tuules ja naised naiste tuules. Tuulessõidu tsoon vastassoo esindajate vahel on 10 m.

Tuulessõit on keelatud järgmistes startides:

 1. start (noored A, juuniorid, harrastajad)
 2. start (N/M 20 – 80+, võistkonnad)

Tuulessõidu tsoon on 10 m.

Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

 

Ujumiskalipsod
Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.

 

Võistkondade teatevahetus
Võistkondade teatevahetus toimub vahetusalas selleks ette nähtud kohas ajavõtukiibi üleandmisega. Kalipsoga ujudes võtab ujuja selle seljast ja alles siis annab kiibi ratturile, kes seejärel liigub rattani ning alustab rattadistantsi. Rattasõidu lõpetades asetab võistleja ratta vahetusalasse ning viib ajavõtukiibi jooksjale, kes ootab ettenähtud kohas.

 

Võistlejate infokoosolek
Infokoosolek toimub 15 min enne igat lähet stardialas.


Võistluse kohtunikud
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile


Võistluste vahekohus
Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist. 2017 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.


Valga-Valka Helen Triatloni võistlusrajad

Stardiala
Stardiala asub Pedeli rannas, võistluskeskuse vastaskaldal.

Ujumine
Ujumine toimub Pedeli paisjärves, mille temperatuur on võistluse toimumise ajal tavaliselt umbes 19°C. Ujumisdistantsil on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.

Ratas
Rattarada kulgeb Valgas ja Valga lähistel maanteedel. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge profiiliga.

Jooks
Jooksurada kulgeb ümber Pedeli paisjärve kõnniteedel.

Vahetusala
Vahetusala asub Pedeli paisjärve kaldal. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala turvalisus
Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri.

Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.


Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.


AJALIMIIDID
1. start (lapsed C, D, E)
Ujumine + ratas + jooks: 45 min
2. start (noored B, harrastajad)
Ujumine + ratas + jooks: 1h 10 min
3. start
(noored A, juuniorid, harrastajad)
Ujumine + ratas + jooks: 2 h
4. start (N/M 20 – 80+, võistkonnad)
Ujumine + ratas + jooks: 4 h

Autasustamine
Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditav) kõigile lõpetanutele.

Võistkondade arvestuses autasustatakse kolm parimat mees-, naiskonda ja segavõistkonda.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Toitlustamine
2., 3. ja 4. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke. Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett ja isotoonilisi jooke.

 

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.


Majutusvõimalused ja info piirkonna kohta:
Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699
valga@visitestonia.com
www.turism.valgamaa.ee
www.puhkaeestis.com


Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.


Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks veebilehel www.trismile.ee.